Term Of Service

Son Güncellenme : 23 Mart 2019

1. İÇİNDEKİLER
1-
TANIMLAMALAR
 • “www.supermasaj.com” : Web sayfamızı ifade eder.;
 • “Supermasaj” : www.supermasaj.com’a ve ona bağlı diğer uygulamaları ifade eder. Bundan böyle Portal’, olarak anılacaktır.;
 • “Biz”, “Bizi”, “Bize”, “Bizim” veya “Bizimle” : sorumlu olan Bulbulustur, Ltd. şirketini ifade eder.;
 • “Ziyaretçi : Portal’a kayıt olmadan kullanan kişileri ifade eder.;
 • “Üye” : Portal’ı kayıt yaptırarak kullanan kişileri ifade eder.;
 • “Siz”, “Sizi”, “Size”, “Sizin” veya “Sizinle” : Portal’ı kullanan Üye ve Ziyaretçileri ifade eder.;
 • “Hizmet” : Portal ve ona bağlı uygulamalar içerisinde verdiğimiz Hizmet’i ifade eder.;
 • “Kullanım Koşulları” : Portal içerisinde verdiğimiz Hizmet’lerin kullanım koşullarını ifade eder.;
 • “Kullanıcı Hesabı” : Portal’ı kullanmak için kayıt olan Ziyaretçi bilgilerini ifade eder.;
 • “İçerik” : Portal içerisindeki tüm bilgileri (yazılar, resimler, sesler, videolar ve diğer medyayı) ifade eder.;
 • “İlan”, “Kullanıcı İlanları” : Bizim yada Sizin Portal içerisinde oluşturduğu içerikleri ifade eder.;
 • “İçerik listeleme” : Bir Hizmet’e bağlı olarak oluşturulan İçeriklerin Portal’ımız içerisinde listelenmesi, görüntülenmesini ifade eder.;
 • “Ticari markalar” : Bizim sahip olduğumuz veya kontrol ettiğimiz markaları, logoları, hizmet markalarını ve ticari isimleri ifade eder.;
 • “Kullanıcı Gönderileri” : Herhangi bir yöntemle (bir e-form, e-posta vb.) bir Hizmet’e, Ürün’e, Üye’ye veya İlan’a İçerik göndermek anlamına gelir.;
3. GİRİŞ VE KABUL
Portal’ı kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Portal'ı ziyaret ederek veya ona bağlı mobil uygulamaları kullanarak Size sunduğumuz tüm Hizmetlere erişirken haklarınızı ve haklarımızı belirleyen bu Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullar'ında belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Portal'da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz etmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Portal'ı kullanmaktan vazgeçin.
Bilgilerinizi nasıl topladığımız, koruduğumuz ve kullandığımız konularının şeffaf olması bizim için de çok önemlidir. Bilgilerinizin toplanması, kullanımı, paylaşımı ve transferi ile ilgili daha fazla detay için lütfen Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası sayfalarını ziyaret ediniz.
4. UYGUNLUK, UYMA, DOĞRULAMA
Hizmetlerimizin kullanımı 18 yaş ve üstü, yasal olarak sözleşmeler yapabilen kişilerin kullanımı ile sınırlıdır. Hizmetlerimizi kullanarak en az 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu beyan etmiş oluyorsunuz. (Ayrıca Hizmetlerimizin bazı özellikleri daha fazla yaş ve/veya diğer uygunluk şartları ve kısıtlamalarına tabi olabilir.) İnternet ortamında kimlikleri doğrulamak zordur ve herhangi birinin, kimliğinin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimiz gibi kullanıcıların kimliklerini veya geçmişlerini doğrulamayı da garanti etmiyoruz.
4. KULLANICI KAYDI
Portalımızda sunduğumuz Hizmetlerin tamamını kullanabilmek için (Ayrıca Hizmetlerimizin bazı özellikleri ekstra ücrete ve/veya diğer uygunluk şartlarına tabi olabilir.) bir (“kullanıcı adı”) ve (“şifre”) ile Portal’ımıza kayıt olarak Kullanıcı Hesabı oluşturmanız gerekir. Kullanıcı Hesabınızı sizden istediğimiz diğer kişisel bilgileri sağlayarak oluşturabileceğiniz gibi Facebook veya Google hesabınızı Portal’ımıza bağlayarak da oluşturabilirsiniz. Sizden aldığımız bu bilgileri gizlilik politikamıza ve çerez politikamıza uygun olarak topluyor, kullanıyor ve saklıyoruz. Kullanıcı Hesabı oluşturma aşamasında sizden istediğimiz bilgilerin doğruluğundan ve muhteviyatından sadece siz sorumlusunuz. Ayrıca Hizmetlerimizi kullanmak için oluşturduğunuz Kullanıcı Hesap bilgilerinizin güvenliğinden, gizliliğinden kullanımından da siz sorumlusunuz. Biz, bu bölüme uymamanız dan dolayı doğacak zarar ve ziyandan sorumlu değiliz. Portal'da oluşturduğunuz Kullanıcı Hesabınızın bir başkası tarafından ele geçirildiğini düşünüyorsanız güvenlik ihlali bildirimini bize bildirmeyi kabul etmiş sayılırsınız.
6. HİZMETLER
Üye'nin işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Portal tarafından sunulan uygulamalardır. Biz Portal içerisinde sunulan Hizmetlerimizde dilediğimiz zaman değişiklikler veya uyarlamalar yapabiliriz. Yapılan değişiklikler ya da uyarlamalarla ilgili Üye'nin uymakla yükümlü olduğu Koşullar Portal'dan Üye'ye duyurulur, açıklanan şartlar ve Koşullar Portal'da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 • Ücretsiz Hizmetler : Ziyaretçilerimizin sitemize Kullanıcı Kaydı yaparak kullandığı Uygulamalardır.;
 • Ücretli Hizmetler : Üyelerimizin belirlediğimiz bir ücret karşılığında kullandığı Uygulamalardır. ;
7. KULLANICI YAPISI
Hizmetlerimizi herkes için güvenli ve zevkli tutmak istiyoruz. Bu bağlamda verdiğimiz Hizmetlerin yasa dışı veya zararlı faaliyetlerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Portal, bir üçüncü taraf veya Sizin adınıza yayınlanan uygunsuz, yanlış, yanıltıcı, aldatıcı veya yasadışı içerik, bilgi, materyal veya davranışları izleme sorumluluğunu üstlenmez. Portal herhangi bir zamanda, Hizmetlerini izlemek için tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verirse ayrıca, bu Kullanım Koşullarının ihlali veya bir kullanıcının şikayetine cevap vermekte dahil olmak üzere uygun gördüğü kamuya açık olmayan mekanizmalar aracılığıyla iletilen içerikleri inceleyebilir. Portal'ın Hizmetleri ile bağlantılı olarak belirlediği veya yayınladığı her türlü davranış kurallarına, politikalarına, sınırlamalarına veya diğer bildirimlerine uymanız gerekir. Hizmetler ile ilgili bir güvenlik ihlali oluştuğunu farkederseniz, derhal Bizi bilgilendirin.

Hizmetlerimizi kullanırken şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz.
 • Yürürlükteki herhangi bir yasayı, kuralı, düzenlemeyi, adli veya devlet düzenini ihlal edecek veya hukuki sorumluluk doğurabilecek yada fikri mülkiyet haklarına, mülkiyete, mahremiyete, ahlaki haklara veya bizim veya diğer Üyelerin haklarına aykırı hareket edecek davranışlarda bulunmak veya teşvik etmek için Portalımızda verdiğimiz Hizmetlerimizi kullanmak.;
 • Verdiğimiz Hizmetleri Sizin Kullanıcı Hesabınız üzerinden başkalarının kullanmasını sağlamak veya mümkün kılmak.;
 • Portal’ımızın işlevselliğini engellemek, bozmak, imha etmek veya sınırlandırmak için virüs, solucan, casus yazılım, truva atı veya diğer bilgisayar kodlarını içeren herhangi bir materyali, DDoS atağı vb. Yöntemleri kullanmak.;
 • Bu belgede açıkça izin verilmediği sürece, Hizmetlerimizi herhangi bir veritabanı veya arama motoru oluşturmak da dahil olmak üzere ticari olmayan veya ticari amaçlarla kullanmak.;
 • Markalarımızı, Hizmetlerimizi, ticari faaliyetlerimizi, iyi niyetimizi veya itibarımızı olumsuz yönde etkileyen davranışlarda bulunmak veya bunlara teşvik etmek veya sıkıntı veya rahatsızlık vermek veya herhangi bir kişinin Hizmetlerimizi kullanmasına engel olmak.;
 • Irk, ulusal köken, din, cinsiyet, fiziksel veya zihinsel engellilik, tıbbi durum, medeni hal, yaş veya cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmak veya taciz etmek, şiddet içeren, zararlı, taciz edici veya yıkıcı davranışlarda bulunmamak.;
 • Hizmetlerimizin herhangi bir bölümünü tamamen veya kısmen değiştirmek, tersine mühendislik yapmak, parçalarına ayırmak veya Hizmetlerimizin herhangi bir bölümünden türev çalışmalar yapmak veya başka bir kimseyi yapmaya teşvik etmek, yardımcı olmak veya yetki vermek.;
 • Yanlış, yanıltıcı, aldatıcı herhangi bir bilgiyi, materyali veya içeriği diğer üyelere sunmak.;
8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Portal tüm Hizmetlere ve tüm İçeriğe sahiptir. Bu tüm İçeriğin fikri mülkiyet haklarının Portal'a ait olduğunu gösterir. Hizmetleri kullandığınızda veya Hizmetlerden içerik indirdiğinizde, bu İçeriğin sahibi olamazsınız.
 • Sahiplik : Hizmetler aracılığıyla içerik oluşturup Listelere İçeriği yükledikten veya kullanıma sunulduktan sonra, Portal'a kullanımı, gösterilmesi, çoğaltılması, erişilmesi için münhasır olmayan, telifsiz, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, alt lisanslanabilir ve devredilemez bir lisans vermektesiniz.;
 • Ticari Markalar : Hizmetlerde gösterilen Ticari Markalar, Portal'ın Tescilli ve Ticari Markalarıdır ve Portal'ın yazılı izni olmadan asla kullanılamaz.;
 • Kullanıcı Gönderileri : Hizmetlerimiz Size belirli mesajları (hem genel hem de kullanıcılar arasında), İlanlarınızı ve diğer içeriklerinizi gönderme, iletme, yayınlama ve kullanıma sunma imkanı sağlayabilir. Sizin tarafınızdan gönderilen mesajlarda sunduğunuz içeriğin hak, lisans ve imtiyazlarını verme hakkını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt edersiniz.Tüm Kullanıcı Gönderileri gizli ve tescilli değildir. Kullanıcı İlanları, Portal'ın görüşlerini yansıtmaz ve Hizmetlerimizi kullanarak, başkalarının rahatsız edici, uygunsuz veya sakıncalı olabilecek mesajllarına maruz kalabileceğinizi ve Portal'ın bu mesajların doğruluğunu, bütünlüğünü garanti etmediğini kabul edersiniz. Herhangi bir sebeple veya sebepsiz olarak, Kullanıcı İlanlarıyla ilgili herhangi bir olayı gözden geçirme ve Size bildirmeden silme, kaldırma, taşıma, düzenleme veya reddetme hakkımız vardır. Portal, hiçbir koşulda Kullanıcı Mesajlarında veya Kullanıcı İlanlarındaki hatalar, eksiklikler vb durumlar sonucu olarak ortaya çıkacak olan herhangi bir zarar ve ziyandan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. ;
 • Kısıtlamalar : Portal'ın açıkça izin vermesi dışında, Hizmetler üzerindeki herhangi bir İçeriği indiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, değiştiremez, transfer edemez, türev çalışmalar yaratamaz, satamaz veya başka bir şekilde kullanamazsınız. Herhangi bir İçeriğin veya Hizmetin yetkisiz veya yasak kullanımı, Türkiye ve diğer ülkelerin telif hakları ve diğer yasalarının yanı sıra geçerli yerel ve eyalet yasalarını ihlal edebilir ve bu tür yetkisiz kullanımlardan sadece siz sorumlu olursunuz.;
9. REKLAMLAR
Hizmetlerimizi tanıtmak ve Sizin oluşturduğunuz içerikleri daha büyük kitlelere ulaştırmak için diğer web sitelerinde, uygulamalarda, e-postalarda, çevrimiçi ve çevrimdışı reklamlarda görüntüleyebiliriz. Zaman zaman Hizmetlerimiz aracılığıyla veya bir link ile bağlantısı bulunan tedarikçilerden, reklam verenlerden, müşterilerden, sponsorlardan veya diğer promosyon ortaklarından (toplu olarak, “Reklamverenler”) Hizmetlerini almayı seçebilirsiniz. Bu tür tüm iletişim, etkileşim ve katılımlar kesinlikle Sizinle yalnızca bu Reklamverenler arasındadır ve bu faaliyetler veya işlemlerle ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyiz.
10. ÖDEME, FİYATLANDIRMA VE İLGİLİ ŞARTLAR
11. DEVRETME
Bu sözleşmede Sizin için belirlenen ve sağlanan haklar, lisanslar ve ayrıcalıklar, Sizin tarafınızdan bir başkasına veya bir kuruma devredilemez. Ancak Size sağladığımız herhangi bir hak, lisans, ayrıcalık, geçici veya sürekli olarak Bizim tarafımızdan kısıtlamaya tabi tutulabilir yada bildirim veya başka bir zorunluluk olmadan bizim tarafımızdan verdiğimiz bir Hizmet sonlandırılabilir.
12. DÖNEM
Bu sözleşmenin ve diğer sözleşmelerimizin tüm hükümleri, Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak için Kullanıcı Hesabı oluşturduğunuz anda yürürlüğe girecektir. Herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir zamanda Hizmetlerimizin kullanımını feshedebilir ve kaydınızı silebilirsiniz. Ayrıca Portal önceden bildirimde bulunmadan, bir açıklama yapmadan, herhangi bir sebeple veya sebepsiz olarak Hizmetlerinin kullanımını geçici veya sürekli olarak sonlandırabilir.
13. DEĞİŞİKLİKLER
Bu sözleşmede belirlemiş olduğumuz şartları herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz. Bu tür bir değişiklik yapmadan önce sizi bilgilendirmek için gerekli çabayı göstereceğiz. Bununla birlikte, Hizmetlerimizde yaptığımız önemli değişiklikleri Size onaylatabilir, veya diğer elektronik yollarla Size bildirebiliriz. Sizin için geçerli olan en güncel hak ve yükümlülüklerin farkında olmanız için bu şartları düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.
14. MÜCBİR SEBEPLER
Gerekli önlemleri almamıza rağmen önleyemediğimiz olaylar “Mucbir Sebep” olarak yorumlanacak olup, iş bu sözleşmede saydıklarımızla sınırlı olmamak şartıyla ambargo, grev, isyan, ayaklanma, doğal afet, savaş, yangın, kötü hava koşulları, altyapı veya internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi “Mucbir Sebep” hallerindendir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda geç bildirme, eksik bildirme veya bildirmeme hallerinde hiçbir kimseye ve/veya kuruluşa herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğümüz olmayacaktır.
15. MÜŞTERİ DESTEĞİ
Teknik konularla ilgili yardım veya müşteri destek talepleri için, lütfen support@Supermasaj.com adresine bir e-posta gönderin.
16. YÖNETİM HUKUKU
Bu Kullanım Koşulları ve buradaki tarafların hakları, ihtilaf durumunda TÜRK HUKUKUNA ve TÜRK YASALARINA göre yorumlanacak olup bu sözleşme maddelerinin ihlali durumunda her türlü ihtilaf, bu anlaşmanın tahkim kapsamının veya bağlantılarının türkçe tespiti de dahil olmak üzere her türlü ihtilafta İSTANBUL ÇAĞLAYAN MAHKEMELERİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİ yetkili olacak. İş bu sözleşmede belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olduğu durumlarda ek şartlar, ek şartlar ile Hizmete özel kurallar arasında bir çelişki olduğu durumlarda kurallar geçerli olacaktır. Hizmetlerimizi TÜRKİYE'deki Bulbulustur ofisinden yönetmekteyiz. Hizmetlerimize Türkiye dışındaki başka yerlerden erişmeyi tercih eden kullanıcılar kendi yerel yasalarına, kurallarına, düzenlemelerine uymaktan sorumludur.